Изработени проектни документи

Други документи по проекта

Съвместна програма за развитие на туризма

Изображения на проекта

Първа пресконференция

ПОКАНА

Първа пресконференция

На 04.08.2021 г. в малката зала на читалище „Пробуждане-1914” от 12.00 часа се проведе пресконференция за стартиране на проект №CB005.2.21.114 „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух, община Ивайловград и Кешан »Финансирано от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Турция 2014-2020 по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Присъстващите в залата заинтересовани страни бяха запознати с целите и дейностите на проекта, както и с развитието му през първите месеци от изпълнението му от екипа за организация, управление и изпълнение на проекта, а именно:

Цел на проекта: Проектът има за цел да увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез:

По -добро използване на природното, културното и историческото наследство;
Развитие на сътрудничеството в областта на развитието на туризма;
Укрепване на туристическия сектор в региона;
Увеличаване на туристическия поток в двете общини;
Обмен на ноу-хау и най-добри практики;
Придобиване на съответни умения за разширяване на капацитета и опита на партньорите.
Специфична цел на програмата: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез използване на културно-историческото наследство и прилежащата инфраструктура.

Обща информация за проекта: Период на изпълнение: 30.12.2020 - 30.12.2022 (2 години)

Стойност на проекта: 490,774.34 85 евро, от които: 15%-съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и XNUMX%-национално и собствено съфинансиране.

Партньори: Община Ивайловград, България - водещ партньор, с общ бюджет от 275,813.45 2 евро и община Кешан, Турция - партньор по проекта 214,960.89, с общ бюджет XNUMX XNUMX евро

ДЕЙНОСТИ


Дейност 1 - Управление на проекти:

Проектът ще се управлява от екип от 6 членове на екипите на общините партньори, по трима експерти от всяка от двете общини.

Дейност 2 - Развитие на туристически комплекс в село Ламбух, община Ивайловград

Дейността се извършва от водещия партньор и включва:

Реконструкция на панорамен път за достъп до язовир Ивайловград с дължина 4030 м.;
Реконструкция на 2 пешеходни пътеки - пътека от църквата „Св. Петър и Павел ”до местността Аязмото с дължина 775 м и пътеката до язовир Ивайловград с дължина 300 м;
Изграждане на информационен център, рампи за достъп за хора с увреждания, зона за наблюдение и почивка, детска площадка, фотоволтаични осветителни тела и др.


Дейност 3. Развитие на Приключенския парк в община Кешан

Дейността ще се осъществява от партньор по проекта 2 и предвижда изграждането на уникален приключенски парк в Кешан - Йени Махале, Ерен Авеню. Паркът се намира до естествена гора в планината Кору и включва:

Доставка и монтаж на съоръжения за туристически атракции (парк за приключения, игрална група „Замък“, кръгова писта, поредица от въжени линии, групи за игра „Фитнес серия“ и др.)
Изграждане на информационен център, така че да се създаде уникален целогодишен приключенски парк за региона.


Дейност 4 - Провеждане на съвместна кампания за популяризиране на региона, включително разработване на съвместна програма за развитие на туризма, организиране и провеждане на Кръгла маса в Ивайловград и две рекламни обиколки (една в Ивайловград и една в Кешан) на заинтересованите страни за новите туристически обекти в двете общини.

Дейност 5 - Публичност и популяризиране на проекта и неговите резултати:

Дейността ще се осъществява съвместно от партньорите и включва организиране на откриване и закриване на пресконференции, подготовка на уебсайта и профила на проекта, информационни табла, които ще бъдат поставени на реконструираните обекти, производство на банери и други рекламни материали.

В рамките на дейностите по проекта на 4-5 август 2021 г. в малката зала на читалище „Пробуждане-1914” Ивайловград се проведе двудневна среща на екипите от двете общини, на която беше направен преглед на изпълнението на договора, така че досега и обсъждане на текущите процедури за възлагане на обществени поръчки, вече подписани договори с изпълнители и извършване на авансови плащания по тях, получени до момента резултати, дали има нужда от промяна на определени дейности и причините за необходимите промени, срокове за изпълнение на дейностите и какви потенциални рискове и забавяния са възможни, като се има предвид въздействието на новата вълна на COVID-19 върху изпълнението на проекта, като например ограничения за пътуване, проблеми с изпълнението на поръчки, закъснения при доставка и т.н.

Екипите на проекта проведоха и работна среща с кмета на община Ивайловград - г -жа Диана Овчарова, чийто край завърши с пожелание за успешно и своевременно изпълнение и завършване на проекта

Последна актуализация на 15.6.2022 г.

Анкети

Във връзка с договор за създаване и поддържане на фейсбук страница по проект ТГС България – Турция, трябва да се публикуват изготвени анкети от община Ивайловград и Община Кешан Турция, 

На сайта на Община Ивайловград сме публикували със следното съобщение може да промените или използвайте следното: „Уважаеми дами и господа, на Вашето внимание предоставяме анкета, за да проучим мнението на местното население на община Ивайловград с цел развитие на регионалния туристически продукт, маркетинг на дестинацията и създаване на съвместна програма за развитие на туризма за Община Ивайловград, България и Община Кешан , Турция. Анкетата е анонимна. Общо резултатите ще бъдат представени в базата като част от анализа и за изготвяне на по-добри резултати, мерки и конкретен план за действие в сферата на туризма.

Анкетата е създадена по проект № CB005.2.21.114 с наименование на проект „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в с. Ламбух, община Ивайловград и Кесан” на Interreg-IPA CBC Програма между Република България и Република Турция за програмния период 2014-2020 г.”.

АНКЕТА ЗА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

АНКЕТА ЗА ОБЩИНА КЕШАН, Р. ТУРЦИЯ /турски език/

АНКЕТА ЗА ОБЩИНА КЕШАН, Р. ТУРЦИЯ /анлийски език/

Община Кешан е партньор по гореописания проект. Анкетата е активна за 30 дневен срок, считано от 14.06.2022 г.